Smooth soft wave

NASZE PROJEKTY

ZESPÓŁ TANECZNY DOWN&UP

GALA KULTURY MIMESIS

NAGRODA “MECENAS KULTURY”

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE MIMESIS


Dziecięce i młodzieżowe Zespoły Artystyczne MIMESIS, to projekt stanowiący jeden z głównych przejawów realizacji statutowych celów ​Fundacji. Projekt jest permanentnie cykliczny. Celem Zespołów jest rozwijanie uzdolnień wielorakich ich członków, zapewnienie im dostępu ​do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu i rozwoju sztuki i kultury scenicznej, a także stworzenie warunków do ich osobistego rozwoju ​kulturalnego, zgodnie z aktualnymi trendami w światowej sztuce i kulturze scenicznej. Główne obszary zainteresowań Fundacji w ​przedmiocie działalności Zespołów to taniec, muzyka (śpiew) i teatr. Członkowie zespołów ćwiczą razem, trenują, przygotowują pokazy ​artystyczne. Konfrontują się z innymi zespołami podczas festiwali, przeglądów i konkursów o randze regionalnej, ogólnopolskiej a także ​międzynarodowej. W zakresie tańca podopieczni Fundacji mogą pochwalić się tytułami Mistrzów Polski, Europy i Świata aż dwóch ​międzynarodowych federacji tanecznych. Również w przestrzeni śpiewu, choć Fundacja działa w tym zakresie od niedawna, jej ​wychowankowie mogą pochwalić się pierwszymi sukcesami. Działania z obszaru teatru Fundacja podejmuje przede wszystkim poprzez ​stałą współpracę z innymi ośrodkami kultury, angażując swoich podopiecznych do obsad, zespołów teatralnych różnych spektakli i ​widowisk teatralno-muzycznych.


DZIEŃ BABCI I DZIADKA Z MIMESIS

“ZATAŃCZ ŚMIAŁO BY MIEĆ ZDROWE CIAŁO”

Projekt Fundacji skierowany do seniorów. Zrealizowany został po raz pierwszy w 2024 r. w ​trzech miejscowościach województwa świętokrzyskiego - Kielcach, Nowinach, Chmielniku i ​Busku-Zdroju. Udział w wydarzeniu był całkowicie bezpłatny. Fundacja sfinansowała ​wydarzenie w większości ze środków własnych, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury ​“Perła” w Nowinach, Chmielnickim Centrum Kultury, Studio Tańca i Ruchu Scenicznego ​MIMESIS oraz Firmą Strefa Dobrego Smaku z Buska Zdroju, która przygotowała znaczną część ​poczęstunku. Pierwsza edycja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. W Busku-Zdroju ​chętnych do udziału było tak dużo, że zdecydowaliśmy się na dwukrotną realizację projektu ​jednego dnia, aby jak najwięcej osób mogło z niego skorzystać skorzystać.


Projekt ma charakter cykliczny i będzie wznawiany co roku.

Dane Fundacji


Fundacja SCENA MIMESIS

25-504 Kielce, ul. Czarnowska 7/31

KRS: 0000853032 NIP: 9592035071

e-mail: scenamimesis@gmail.com